Cô Đơn Chờ Người Dưới Mưa

Sáng tác: 

Vũ Nguyên KTS

Trình bày: 

Tú Quyên
Nghe thêm