Cô Ấy Là Ai

Sáng tác: 

Trung Ngon

Trình bày: 

Phương Mai


Anh nói chưa từng gặp
Một ai ngọt ngào hơn em
Chỉ bằng lời nói anh đã khiến
Em tin mà chẳng nghi ngờ
Anh nói chính anh nói
Mình sẽ hạnh phúc em ơi
Bằng con tim yếu đuối
Trót vụn vỡ thành những
Ngày dài không tiếng cười
Dường như anh gặp ai
Đều cũng buông đôi lời
Yêu vô tâm ngọt ngào
Người con gái anh chọn là ai
Chắc không phải em đâu anh nhỉ
Người con gái ấy
Có thực sự tốt với anh
Người con gái anh yêu giờ đây
Có đang cần anh như anh nghĩ
Hay anh cũng chỉ như em mà thôi
Niềm tin lỡ trao anh mà sao
Chính anh lại vô tâm vậy chứ
Giật mình mới biết
Em là người dưng đấy ư
Người ta nói yêu anh là sai
Nhưng em vẫn tin là mình đúng
Cuối cùng người duy nhất
Cũng không là em
Anh nói chính anh nói
Mình sẽ hạnh phúc em ơi
Bằng con tim yếu đuối
Trót vụn vỡ thành những
Ngày dài không tiếng cười
Dường như anh gặp ai
Đều cũng buông đôi lời
Yêu vô tâm ngọt ngào
Người con gái anh chọn là ai
Chắc không phải em đâu anh nhỉ
Người con gái ấy
Có thực sự tốt với anh
Người con gái anh yêu giờ đây
Có đang cần anh như anh nghĩ
Hay anh cũng chỉ như em mà thôi
Niềm tin lỡ trao anh mà sao
Chính anh lại vô tâm vậy chứ
Giật mình mới biết
Em là người dưng đấy ư
Người ta nói yêu anh là sai
Nhưng em vẫn tin là mình đúng
Cuối cùng người duy nhất
Cũng không là em
Người con gái anh chọn là ai
Chắc không phải em đâu anh nhỉ
Người con gái ấy
Có thực sự tốt với anh
Người con gái anh yêu giờ đây
Có đang cần anh như anh nghĩ
Hay anh cũng chỉ như em mà thôi
Niềm tin lỡ trao anh mà sao
Chính anh lại vô tâm vậy chứ
Giật mình mới biết
Em là người dưng đấy ư
Người ta nói yêu anh là sai
Nhưng em vẫn tin là mình đúng
Cuối cùng người duy nhất
Cũng không là em
Cuối cùng người duy nhất
Cũng không là em


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm