Chuyện Tình Hoa Trắng

Sáng tác: 

Anh Bằng

Trình bày: 

Khánh Hoàng


Lâu quá không về thăm xóm đạo,
Từ ngày binh lửa cháy quê hương.
Khói bom che lấp chân trời cũ,
Che cả người thương, nóc giáo đường.

Từ lúc giặc tràn qua xóm đạo,
Anh làm chiến sỹ giữ quê hương.
Giữ màu áo tím, cành hoa trắng,
Giữ cả trường xưa, nóc giáo đường.

Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng,
Súng gầm vang đổ gạch nhà thờ.
Anh gom gạch nát xây tường cũ,
Chiếm lại lầu chuông nóc giáo đường.

Nhưng rồi người trai anh hùng ấy,
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ.
Chuông đổ ban chiều hồi vĩnh biệt,
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ.

Hoa trắng thôi cài trên áo tím,
Mà cài trên nắp áo quan tài.
Hoa trắng thôi cài trên áo tím,
Nỗi buồn ôi kỷ niệm ban đầu.

Xe tang đã khuất nẻo đời,
Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu.
Chiều nay áo tím bơ vơ,
Thương cành hoa trắng trên mộ người xưa.

Lâu quá không về thăm xóm [Am] Đạo
Từ ngày binh [Em] lửa cháy quê [Am] hương
Khói bom che [C] lấp chân trời [Am] cũ [Dm]
Che cả người [E7] thương nóc giáo [Am] đường
--------------

Từ [Am] lúc giặc [C] tràn qua xóm [Am] Đạo
Anh [Em] làm chiến [A7] sĩ giữ quê [Dm] hương
Giữ [C] màu áo tím cành hoa [Am] trắng
Giữ [E7] cả trường xưa nóc giáo [Am] đường

Giặc chiếm lầu [G] chuông xây ổ [Am] súng
Súng [C] gầm vang đổ gạch nhà [Am] thờ
Anh [Dm] gom gạch nát xây tường [Am] cũ
Chiếm [E7] lại lầu chuông nóc giáo [Am] đường

Nhưng rồi người [G] trai anh hùng [Am] ấy
Đã chết hiên [Dm] ngang dưới bóng [Am] cờ
Chuông [G] đổ ban chiều hồi vĩnh [C] biệt
Tiễn [E7] anh ra khỏi cổng nhà [Am] thờ

Hoa [Am] trắng thôi [C] cài trên áo [Am] tím
Mà [Em] cài trên [A7] nắp áo quan [Dm] tài
Hoa [C] trắng thôi cài trên áo [Am] tím
Nỗi [E7] buồn ôi kỷ niệm ban [Am] đầu

Xe [Am] tang đã khuất nẻo [Dm] đời
Chuông nhà thờ [C] khóc tiễn người ngàn [Am] thu
Chiều [Dm] nay áo tím bơ [Am] vơ
Thương cành hoa [E7] trắng trên mộ người [Am] xưa


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm