Chuyện Tình Ao Cá

Sáng tác: 

Trương Quang Tuấn

Trình bày: 

Tường Nguyên
Nghe thêm