Chuyện Hợp Tan

Trình bày: 

Chế Thanh


Đêm nay lặng lẽ sương mù về giăng trên mảnh tình quê,
có ai để buồn chất chưa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường đê.
Em ơi có hay, khi nước mắt bây giờ đang rất mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu.
Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình còn thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu vương.
Mai xa cách nhau thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết mấy ân tình ta đã trao, càng ước muốn cơn mộng thôi giải dầu.
vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn , vì người còn những bước chân miệt mài ngỏ hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan.
Mai trên ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mong lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui, đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ này.

1. [Em] Đêm nay lặng [B] lẽ sương mù về giăng [Am] trên mảnh tình [Em] quê
Có [D] ai để buồn [D7] chất chứa sơn [G] khê
Có nhịp đàn lưu [Am] luyến trên đường [B] quê
Anh ơi có hay khi [C] nước mắt bây [Em] giờ đang rớt [Am6] mau
Khi [Em] tiếng hát hôm [G] nào thôi vút [Em] cao
Lòng [A] bỗng thấy vương [B7] nặng bao nỗi [Em] sầu.

2. [Em] Mai tôi rời [B] bước quê nhà hành [Am] trang mang nặng tình [Em] thương
Nhớ [D] khi mình cùng [D7] thức trắng đêm [G] sương
Nhớ điệu hò tha [Am] thiết bao sầu [B] thương
Mai xa cách nhau, thương [C] những lúc đôi [Em] mình chia nỗi [Am6] đau
Thương [Em] biết mấy ân [G] tình ta đã [Em] trao
Cùng [A] ước muốn cơn [B7] mộng thôi dãi [Em] dầu.

ĐK:
[Am] Vì đời còn những nhánh sông [B7] xa dần thác [Em] nguồn
[G] Vì đời còn [Am] những bước chân [D7] miệt mài ngõ [G] hoang
[Em] Để rồi mình [B] ta âm thầm từng chiều [C] vắng
Nghe [Am] tím mãi mơ [B7] màng chuyện hợp [Em] tan.

3. Mai trên ngàn [B] lối biết đời còn cho [Am] ta đươc ngày [Em] vui
Ước [D] mơ lần về [D7] xóa nỗi đơn [G] côi
Chúng mình lại thao [Am] thức bao buồn [B] vui
Đêm nay tiễn đưa giây [C] phút cuối vẫn [Em] còn tay ấm [Am6] tay
Mai [Em] sẽ thấm cơn [G] lạnh khi gió [Em] bay
Cùng [A] những lúc mưa [B7] gọi thương nhớ [Em] này.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm