Chuyện Đời Công Nhân

Sáng tác: 

Trần Phúc Thắng

Trình bày: 

Lương Gia Hùng & 

Lương Gia HuyThể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm