Chuyện Ba Mùa Mưa

Sáng tác: 

Minh Kỳ

Trình bày: 

Diễm Thúy
Nghe thêm