同床 / Chung Giường

Trình bày: 

Lưu Đức Hoa



Thể loại:  Hoa Ngữ,  Hong Kong


Nghe thêm