Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình

Sáng tác: 

Tiến Luân

Trình bày: 

Lê Như
Nghe thêm