Chính Em (New Version)

Sáng tác: 

Hana Phan Hân

Trình bày: 

Hana Phan Hân


Sau bao nhiêu ngày qua, yêu thương đã dần xa,khuất xa ,nơi ấy không còn là.
Anh quay lưng vội đi,trôi đi theo làn mây,khuất xa ,nơi ấy ,không còn là.
Bước đi nhẹ nhàng,người bước đi nhẹ nhàng,chẳng cần nghĩ suy em.
Khóc thương làm gì ,khóc thương được gì,vì người chẳng cần em
Bước đi nhẹ nhàng,người bước đi nhẹ nhàng,chẳng cần nghĩ suy em.

Nuối tiếc làm gì,nuối tiếc được gì,vì người chẳng còn yêu
Lời 2:
Bao nhiêu ngày qua, yêu thương đã dần xa,khuất xa ,nơi ấy không còn là.
Anh quay vội đi,quay lưng thật nhanh ,bước đi thật nhẹ nhàng.
Chỉ còn em với đêm,chỉ mình em với đêm
Chỉ còn em với đêm,chỉ mình em với đêm
Baby i don’t wanna live for you (yêu dấu em không muốn sống cho anh)
Baby i don’t wanna live for you(yêu dấu em không muốn sống cho anh)

Rap:
Anh vội quay lưng đi như chưa từng yêu,như chưa tùng bắt đầu.
Anh vội quay lưng đi như chưa từng quen em như chưa từng bắt đầu ,à you are you s a.à you are .
Baby i don’t wanna live for you (yêu dấu em không muốn sống cho anh) baby
Baby i don’t wanna live for you(yêu dấu em không muốn sống cho anh)
Chỉ còn em với đêm,chỉ mình em với đêm
Chỉ còn em với đêm,chỉ mình em với đêm
Baby i don’t wanna live for you (yêu dấu em không muốn sống cho anh)
Baby i don’t wanna live for you(yêu dấu em không muốn sống cho anh)
Baby ( bấy ầy ây)

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm