Chim Sáo Ngày Xưa

Sáng tác: 

Nhất Sinh

Trình bày: 

Mạnh Quỳnh
Nghe thêm