Chim Chích Bông

Trình bày: 

Xuân Nghi


Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Sang bụi chuối
Em vẫy gọi:
''Chích bông ơi''
Luống rau xanh
Sâu đang phá
''Chim xuống nhé
Có thích không''
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng:
''Thích thích thích''

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Thiếu Nhi


Nghe thêm