Chia Xa

Sáng tác: 

Hàn Châu

Trình bày: 

Huỳnh Nhật Huy
Nghe thêm