Chia Tay Tình Đầu

Sáng tác: 

Nguyễn Ngọc Thiện

Trình bày: 

Trần Mạnh Tuấn
Nghe thêm