Chỉ một câu

Sáng tác: 

Thịnh Suy

Trình bày: 

Thịnh Suy


1. Tình yêu ở đây
Nhiều như áng mây trên đời
Nhiều như những niềm tin
Mà ta vẫn mang theo người.

Tình yêu ở đây
Đẹp như cách em vẫn cười
Đẹp như nắng hoàng hôn
Chiều buông khiến ta bồi hồi.

T-ĐK:
Vì thời gian vốn như một vòng tròn
Và tình yêu luôn xanh non.

ĐK:
Chỉ một câu
Chỉ một câu thôi người
Hãy nói yêu nhau
Hãy nói yêu người.

Chỉ một câu
Chỉ một câu thôi người
Để biết thương nhau
Để biết thương người.

2. Người như dòng sông
Dòng sông cứ trôi theo ngàn
Người như những hòn than
Hòn than cháy tan theo ngần.

T-ĐK:
Vì thời gian vốn như một vòng tròn
Và tình yêu luôn xanh non.

ĐK:
Chỉ một câu
Chỉ một câu thôi người
Hãy nói yêu nhau
Hãy nói yêu người.

Chỉ một câu
Chỉ một câu thôi người
Để biết thương nhau
Để biết thương người.

* Bao nhiêu năm trong đời
Tìm kiếm những điều xa vời
Giờ đây tôi còn lại một cốc lẻ loi.

Bao nhiêu năm trong đời
Tìm mãi những điều xa vời
Mà tình yêu vẫn ở đây thôi.


Xem trên Youtube

1. Tình [G] yêu ở đây
Nhiều như áng [Am] mây trên đời
Nhiều như [D] những niềm tin
Mà ta vẫn [G] mang theo người.

Tình [G] yêu ở đây
Đẹp như cách [Am] em vẫn cười
Đẹp như [D] nắng hoàng hôn
Chiều buông khiến [G] ta bồi hồi.

T-ĐK:
Vì [C] thời gian vốn như [G] một vòng tròn
Và [C] tình yêu luôn xanh [D] non.

ĐK:
Chỉ một [G] câu
Chỉ một [Am] câu thôi người
Hãy nói [D] yêu nhau
Hãy nói [G] yêu người.

Chỉ một [G] câu
Chỉ một [Am] câu thôi người
Để biết [D] thương nhau
Để biết [G] thương người.

2. Người [G] như dòng sông
Dòng sông cứ [Am] trôi theo ngàn
Người như [D] những hòn than
Hòn than cháy [G] tan theo ngần.

T-ĐK:
Vì [C] thời gian vốn như [G] một vòng tròn
Và [C] tình yêu luôn xanh [D] non.

ĐK:
Chỉ một [G] câu
Chỉ một [Am] câu thôi người
Hãy nói [D] yêu nhau
Hãy nói [G] yêu người.

Chỉ một [G] câu
Chỉ một [Am] câu thôi người
Để biết [D] thương nhau
Để biết [G] thương người.

* Bao nhiêu [G] năm trong đời
Tìm kiếm những điều [Am] xa vời
Giờ đây [D] tôi còn lại một cốc lẻ [G] loi.

Bao nhiêu [G] năm trong đời
Tìm mãi những điều [Am] xa vời
Mà tình [D] yêu vẫn ở đây [G] thôi.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm