Chào Nhau Lần Cuối

Trình bày: 

Thanh ThảoThể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm