Chàng Trai Sơ Mi Hồng

Sáng tác: 

Hứa Kim Tuyền

Trình bày: 

Hoàng Duyên


1. Mây trời nhẹ bay bay
Ơ anh này nhìn hay hay
Sơ mi hồng người cao cao
Tim em chợt đập xôn xao


T-ĐK:
Ha ha ha ha ha ha ha
Người từ đâu ghé ngang nơi chốn đây
Ha ha ha ha ha ha ha
Để lòng em trót tương tư anh này ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng trông hoài
Người yêu ơi ...
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai.

Có mấy non cao non cao thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì em cũng chèo, em cũng chèo.
Người yêu ơi ...
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời.

2. Chân trời màu xanh xanh
Trong tim này mình anh anh
Hoa hồng mùi thơm thơm
Đôi môi này chở anh thơm


T-ĐK:
Ha ha ha ha ha ha ha
Người từ đâu ghé ngang nơi chốn đây
Ha ha ha ha ha ha ha
Để lòng em trót tương tư anh này ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng trông hoài
Người yêu ơi ...
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai.

Có mấy non cao non cao thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì em cũng chèo, em cũng chèo
Người yêu ơi ...
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời.

* Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong mười tìm
Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong mười tìm.

ĐK:
Người yêu ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng trông hoài
Người yêu ơi ...
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai.

Có mấy non cao non cao thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì em cũng chèo, em cũng chèo
Người yêu ơi ...
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời.


Xem trên Youtube

1. Mây trời nhẹ [G] bay bay
Ơ anh này nhìn [C] hay hay
Sơ mi hồng người [G] cao cao
Tim em chợt đập [C] xôn xao [G]

T-ĐK:
Ha ha ha ha ha ha [G] ha
Người từ đâu ghé ngang nơi [C] chốn đây
Ha ha ha ha ha ha [G] ha
Để lòng em trót tương tư [C] anh này [G]

ĐK:
Người yêu [C] ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng [G] trông hoài
Người yêu [Am] ơi ...
[D] Em thương à nhớ à mong tìm [G] ai í ai.

Có mấy non cao non cao thì [C] em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì [G] em cũng chèo, em cũng chèo.
Người yêu [Am] ơi ...
[D] Nắng í i mưa ối a là [G] chuyện của trời.

2. Chân trời màu [G] xanh xanh
Trong tim này mình [C] anh anh
Hoa hồng mùi [G] thơm thơm
Đôi môi này chở [C] anh thơm [G]

T-ĐK:
Ha ha ha ha ha ha [G] ha
Người từ đâu ghé ngang nơi [C] chốn đây
Ha ha ha ha ha ha [G] ha
Để lòng em trót tương tư [C] anh này [G]

ĐK:
Người yêu [C] ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng [G] trông hoài
Người yêu [Am] ơi ...
[D] Em thương à nhớ à mong tìm [G] ai í ai.

Có mấy non cao non cao thì [C] em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì [G] em cũng chèo, em cũng chèo
Người yêu [Am] ơi ...
[D] Nắng í i mưa ối a là [G] chuyện của trời.

* Một [C] chờ hai đợi ba [G] trông
Bốn [Am] thương, năm [D] nhớ, bảy tám chín [G] mong mười tìm
Một [C] chờ hai đợi ba [G] trông
Bốn [Am] thương, năm [D] nhớ, bảy tám chín [G] mong mười tìm.

ĐK:
Người yêu [C] ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng [G] trông hoài
Người yêu [Am] ơi ...
[D] Em thương à nhớ à mong tìm [G] ai í ai.

Có mấy non cao non cao thì [C] em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì [G] em cũng chèo, em cũng chèo
Người yêu [Am] ơi ...
[D] Nắng í i mưa ối a là [G] chuyện của trời.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm