Chạm gần thêm thương

Sáng tác: 

Hứa Kim Tuyền

Trình bày: 

Trúc Nhân


Intro:
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh...
Chạm tay, chạm tay vuốt làn tóc mai
Thấy thời gian in dấu trên bờ vai
Chạm tay, chạm tay xoa dịu tấm lưng
Thấy gần thêm thương mến nhau một đời

1. Tại sao ta sinh ra trong tình yêu rất đủ đầy
Mà lại hay bỏ quên những lời yêu dấu đấy
Phải chăng ta quên đi cách bày tỏ cái tâm hồn
Ngày dần qua ta lại càng cách xa

Tại sao lớn thấy khó để mà hiểu thấu mọi người
Mà thời gian chẳng có để mà gần nhau thêm
Nhiều khi rất muốn nói, nói lời yêu với gia đình
Chạm vào nhau, ta hòa cùng với nhau

T-ĐK:
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh
Có lẽ phải học cách nói yêu thương từ đầu
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh
Bắt đầu ngay từ những chạm nhẹ giản đơn

ĐK:
Chạm tay, chạm tay vuốt làn tóc mai
Thấy thời gian in dấu trên bờ vai
Chạm tay, chạm tay xoa dịu tấm lưng
Thấy gần thêm thương mến nhau một đời

Học ăn, học nói, học gói mang về
Học yêu, học thương nhân thế
Chạm tay, chạm tay đeo nhẹ cái dây
Thay lời yêu thương gửi cho "cuộc đời".

2. Nhìn sang trái để thấy thấy thời gian nó hữu hạn
Chẳng còn biết bao lâu để nói lời yêu dấu đấy
Nhìn sang phải để thấy ta đã trôi mất quá nhiều
Nhiều thời gian để bày tỏ chữ "yêu"

T-ĐK:
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh
Có lẽ phải học cách nói yêu thương lại từ đầu
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh
Bắt đầu ngay từ những chạm nhẹ giản đơn

Hừm hưm hứm...

ĐK:
Chạm tay, chạm tay vuốt làn tóc mai
Thấy thời gian in dấu trên bờ vai
Chạm tay, chạm tay xoa dịu tấm lưng
Thấy gần thêm thương mến nhau một đời

Học ăn, học nói, học gói mang về
Học yêu, học thương nhân thế
Chạm tay, chạm tay đeo nhẹ cái dây
Thay lời yêu thương gửi cho "cuộc đời".

Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh... 


Xem trên Youtube

Intro:
[A] Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh... [Abm]-[F#m]-[E]-[A]-[Abm]-[F#m]-[B]-[E]

Chạm [A] tay, chạm tay vuốt [Abm] làn tóc mai
Thấy [F#m] thời gian in dấu trên bờ [B] vai
Chạm [A] tay, chạm tay xoa [Abm] dịu tấm lưng
Thấy [F#m] gần thêm [B] thương mến nhau một [E] đời

1. Tại sao [A] ta sinh ra trong tình [Abm] yêu rất đủ đầy
Mà lại [F#m] hay bỏ quên những lời [B] yêu dấu đấy
Phải chăng [A] ta quên đi cách bày [Abm] tỏ cái tâm hồn
Ngày dần [F#m] qua ta lại [B] càng cách [E] xa

Tại sao [A] lớn thấy khó để mà [Abm] hiểu thấu mọi người
Mà thời [F#m] gian chẳng có để mà [B] gần nhau thêm
Nhiều khi [A] rất muốn nói, nói lời [Abm] yêu với gia đình
Chạm vào [F#m] nhau, ta hòa [B] cùng với [E] nhau

T-ĐK:
[A] Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh [Abm] Ooh Ooh Ooh
[F#m] Có lẽ phải học cách nói yêu [E] thương từ đầu
[A] Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh [Abm] Ooh Ooh Ooh
[F#m] Bắt đầu ngay từ [B] những chạm [E] nhẹ giản đơn

ĐK:
Chạm [A] tay, chạm tay vuốt [Abm] làn tóc mai
Thấy [F#m] thời gian in dấu trên bờ [B] vai
Chạm [A] tay, chạm tay xoa [Abm] dịu tấm lưng
Thấy [F#m] gần thêm [B] thương mến nhau một [E] đời

Học [A] ăn, học nói, học [Abm] gói mang về
Học [F#m] yêu, học [B] thương nhân [E] thế
Chạm [A] tay, chạm tay đeo [Abm] nhẹ cái dây
Thay [F#m] lời yêu [B] thương gửi cho "cuộc [E] đời".

2. Nhìn sang [A] trái để thấy thấy thời [Abm] gian nó hữu hạn
Chẳng còn [F#m] biết bao lâu để nói lời [B] yêu dấu đấy
Nhìn sang [A] phải để thấy ta đã [Abm] trôi mất quá nhiều
Nhiều thời [F#m] gian để bày [B] tỏ chữ [E] "yêu"

T-ĐK:
[A] Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh [Abm] Ooh Ooh Ooh
[F#m] Có lẽ phải học cách nói yêu [E] thương lại từ đầu
[A] Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh [Abm] Ooh Ooh Ooh
[F#m] Bắt đầu ngay từ [B] những chạm [E] nhẹ giản đơn

[A] Hừm hưm hứm... [Abm]-[F#m]-[E]-[A]-[Abm]-[F#m]-[B]-[E]

ĐK:
Chạm [A] tay, chạm tay vuốt [Abm] làn tóc mai
Thấy [F#m] thời gian in dấu trên bờ [B] vai
Chạm [A] tay, chạm tay xoa [Abm] dịu tấm lưng
Thấy [F#m] gần thêm [B] thương mến nhau một [E] đời

Học [A] ăn, học nói, học [Abm] gói mang về
Học [F#m] yêu, học [B] thương nhân [E] thế
Chạm [A] tay, chạm tay đeo [Abm] nhẹ cái dây
Thay [F#m] lời yêu [B] thương gửi cho "cuộc [E] đời".

[A] Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh... [Abm]-[F#m]-[E]-[A]-[Abm]-[F#m]-[B]-[E]


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm