Cây Mã Tấu

Sáng tác: 

Ngô Huỳnh

Trình bày: 

Quang Lý
Nghe thêm