Câu Trả Lời

Sáng tác: 

Tiên Tiên & 

Trang

Trình bày: 

Tiên Tiên & 

Trang


Anh đâu cần tôi,
Đâu cần ai, ai cần tôi?
Tôi cần ai?
Tôi là ai, trong anh?

Anh đang mải miết, đi tìm kiếm những phù du.
Tôi chẳng biết phải làm sao để làm anh vui?

Là vì khi màn đêm buông xuống lòng mình, vẫn những câu hỏi cũ "mình là ai?"

Góc phố chiều đón đưa giờ biết ai trong vòng tay ai,
Dắt nhau đi qua ngày mai.
Phút yếu lòng hỏi anh rằng "anh yêu mình em không?"
Khoé mắt anh buông câu trả lời.

Anh trong lòng tôi đang cần ai, đâu cần tôi.
Tôi cần ai?
Tôi cần xa.. nơi đây.

Anh đang mải miết đi tìm kiếm những phù du.
Tôi chẳng biết phải làm sao để làm anh vui?

Là vì khi màn đêm buông xuống lòng mình,vẫn những câu hỏi cũ :"mình là ai?"

Góc phố chiều đón đưa giờ biết ai trong vòng tay ai
Dắt nhau đi qua ngày mai
Phút yếu lòng hỏi anh rằng "anh yêu mình em không ?"
Khoé mắt anh buông câu trả lời.


Anh trong lòng tôi đang cần ai..
Đâu cần tôi.
Tôi cần ai?
Tôi cần xa.. nơi đây.


Xem trên Youtube

1. [G] Anh đâu cần tôi, đâu cần [B7] ai, ai cần [Em] tôi?
Tôi cần [C] ai tôi là [G] ai, trong [Am] anh? [D]
[G] Anh đang mải miết, đi tìm [B7] kiếm những phù [Em] du
Tôi chẳng [C] biết phải làm [G] sao để làm anh [Am] vui? [D]

T-ĐK:
Là vì [B7] khi màn đêm buông [Em] xuống lòng mình
[C] Vẫn những câu hỏi [G] cũ "mình là [Am] ai?" [D]

ĐK:
[G] Góc phố chiều đón [Bm] đưa giờ biết [Em] ai trong vòng tay [C] ai
[Am] Dắt nhau đi [D] qua ngày [G] mai
[G] Phút yếu lòng hỏi [Bm] anh rằng "anh [Em] yêu mình em [C] không?"
[Am] Khoé mắt anh buông [D] câu trả [G] lời.

2. [G] Anh trong lòng tôi đang cần [B7] ai, đâu cần [Em] tôi
Tôi cần [C] ai tôi cần [G] xa nơi [Am] đây [D]
[G] Anh đang mải miết đi tìm [B7] kiếm những phù [Em] du.
Tôi chẳng [C] biết phải làm [G] sao để làm anh [Am] vui? [D]

T-ĐK:
Là vì [B7] khi màn đêm buông [Em] xuống lòng mình
[C] Vẫn những câu hỏi [G] cũ "mình là [Am] ai?" [D]

ĐK:
[G] Góc phố chiều đón [Bm] đưa giờ biết [Em] ai trong vòng tay [C] ai
[Am] Dắt nhau đi [D] qua ngày [G] mai
[G] Phút yếu lòng hỏi [Bm] anh rằng "anh [Em] yêu mình em [C] không?"
[Am] Khoé mắt anh buông [D] câu trả [G] lời.

* [G] Anh trong lòng tôi đang cần [B7] ai.. đâu cần [Em] tôi.
Tôi cần [C] ai? Tôi cần [D] xa.. nơi [G] đây.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm