Cantaloupe Island [1964]

Trình bày: 

Herbie Hancock
Nghe thêm