Cánh bướm đợi chờ

Sáng tác: 

Nguyễn Bính

Trình bày: 

Ái Vy


1. Bướm hoa ngày nào
cài trên áo em dệt mộng đẹp
Rồi từ đó ta nhau
Gió rung cung sầu
nhòa theo năm tháng trong mong đợi chờ
nắng bao nămđã phai tàn

Người yêu tôi ơi bao năm tháng còn chờ đợi
Đêm canh vằng đầy sầu muộn
Và nổi nhớ âm thầm, mãi không phai
Lạc nhau bao năm ôi cánh bướm ngày nào
cài trên áo em còn tuổi mộng
Theo nắng ấm tràn đầy ôi bao nỗI u sầu

2. Bướm hoa ngày nào
cài trên áo em dệt mộng đẹp
Rồi từ đó ta cách xa nhau
Xin hãy yêu tôi thêm một lần
cài trên áo em bao chờ đợI
Và nắng ấm nay vẫn đong đầy

Lạc nhau bao năm ôi cánh cánh bướm ngày nào
Cài trên áo em thời tuổi mộng
Cánh bướm đã phai màu, xin chớ quên
Người yêu tôi ơi ôi cánh bướm ngày nào
Cài trên áo em chiều vàng
Trong trái tim tràn đầy ôi bao nổi u buồn

NgườI yêu tôi ơi bao năm tháng còn chờ đợI
Đêm canh vằng đầy sầu muộn
Và nổi nhớ âm thầm, mãi không phai
Lạc nhau bao năm ôi cánh bướm ngày nào
cài trên áo em còn tuổI mộng
Theo nắng ấm tràn đầy ôi bao nỗI u sầu

Người yêu tôi ơi ôi cánh bướm ngày nào
Cài trên áo em chiều vàng
Trong trái tim tràn đầy ôi bao nổi đong đầy


Xem trên Youtube

1. [C] Bướm hoa ngày [Em] nào
[F] cài trên [F] áo em dệt mộng [G] đẹp
[Am] Rồi từ đó [Am] ta [Dm]cách xa [G] nhau
[C] Gió rung cung [Em] sầu
[F] nhòa theo năm [F] tháng trong mong đợi [G] chờ
[Am]Từng vạt [Am] nắng bao năm[Dm] đã phai [C]tàn

Người yêu tôi [C] ơi bao năm tháng còn chờ [Em] đợi
Đêm canh vằng đầy sầu [F] muộn
Và nổi nhớ âm [Dm] thầm, mãi không [G] phai
Lạc nhau bao [C] năm ôi cánh bướm ngày [Em] nào
cài trên áo em còn tuổi [F] mộng
Theo nắng ấm tràn [Dm] đầy [G] ôi bao nỗI [C] u sầu

2. [C] Bướm hoa ngày [Em] nào
[F] cài trên [F] áo em dệt mộng [G] đẹp
[Am] Rồi từ đó [Am] ta [Dm] cách xa [G] nhau
[C] Xin hãy yêu tôi thêm [Em] một lần
[F] cài trên [F] áo em bao chờ [G] đợI
[Am] Và nắng ấm [F] nay vẫn đong [C] đầy

Lạc nhau bao [C] năm ôi cánh cánh bướm ngày [Em] nào
Cài trên áo em thời tuổi [F] mộng
Cánh bướm đã [Dm] phai màu, xin chớ [G] quên
Người yêu tôi [C] ơi ôi cánh bướm ngày [Em] nào
Cài trên áo em chiều [F] vàng
Trong trái tim tràn [Dm] đầy ôi bao nổi [C] u buồn

NgườI yêu tôi [C] ơi bao năm tháng còn chờ [Em] đợI
Đêm canh vằng đầy sầu [F] muộn
Và nổi nhớ âm [Dm] thầm, mãi không [G] phai
Lạc nhau bao [C] năm ôi cánh bướm ngày [Em] nào
cài trên áo em còn tuổI [F] mộng
Theo nắng ấm tràn [Dm] đầy [G] ôi bao nỗI [C] u sầu

Người yêu tôi [C] ơi ôi cánh bướm ngày [Em] nào
Cài trên áo em chiều [F] vàng
Trong trái tim tràn [Dm] đầy ôi bao nổi [C] đong đầy


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm