Cần Gì Hơn

Nơi tin yêu nhiệm màu
Từng nụ hôn trao như tình đầu
Anh đưa tay nguyện cầu
Gửi về em tiếng ca chân thành.
(rất chân thành)
Xa, em như cây lìa cành
Thương, em nắng mưa cũng đành
Dù chỉ là ngày chờ đêm trông
Baby can you feel me?

Có ước muốn thân ta tan theo gió
Kéo bước theo anh rong chơi
Có ước muốn ngôi sao trong đêm tối
Rẽ lối bên anh khắp nơi
Có ước muốn
Anh chôn sâu
Những nỗi nhớ
Tan đi đâu
Tàn theo những giấc mơ hững hờ
(Cần gì hơn khi đã có em
Cần gì hơn, babe
Cần gì hơn) x 4
I see you there, I see you everywhere
In my mind even in my dreams
Who loves you, sorry i don't care
Cause I know who is in your heart.
Chim muông bay, tìm ngọt ngào từ mưa giông
Cho đêm nay, đừng dài hơn những nhớ mong
Giữ lấy ngón tay đan vào nhau, ai biết mai về sau,
anh với em còn không?
Có ước muốn thân ta tan theo gió
Kéo bước theo anh rong chơi
Có ước muốn ngôi sao trong đêm tối
Rẽ lối bên anh khắp nơi
Có ước muốn
Anh chôn sâu
Những nỗi nhớ
Tan đi đâu
Tàn theo những giấc mơ hững hờ
(Cần gì hơn khi đã có em
Cần gì hơn, babe
Cần gì hơn) x 4

Đã có anh cần gì hơn
Đã có em cần gì hơn
Đã có nhau ta cần gì hơn?
..... x2
(Cần gì hơn khi đã có em
Cần gì hơn, babe
Cần gì hơn) x 4


Xem trên Youtube

Tone gốc G#m: Capo 4
Hợp âm viết ở Tone [Em]
===

Verse 1:
[Am]Nơi tin yêu nhiệm màu từng nụ hôn trao như tình đầu
[Em]Anh đưa tay nguyện cầu gửi về em tiếng ca chân thành (rất chân thành)
[Am]Xa, em như cây lìa cành thương em nắng mưa cũng đành
[Em]...Dù chỉ là ngày chờ đêm trông. Baby can you feel me? [Am]yeah yeah

Có ước muốn thân ta tan theo gió kéo bước theo anh rong [Em]chơi
Có ước muốn ngôi sao trong đêm tối rẽ lối bên anh khắp [Am]nơi
Có ước muốn anh chôn sâu những nỗi nhớ tan đi [Em]đâu
Tàn theo những giấc mơ hững hờ

ĐK:
Cần gì hơn khi đã có [Am]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Em]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Am]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Em]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn

[Am]...I see you there, I see you everywhere
In my mind even in my [Em]dreams
Who loves you, sorry i don't care
Cause I know who is in your [Am]heart.
Chim muông bay, tìm ngọt ngào từ mưa giông
Cho đêm nay, đừng dài hơn những nhớ [Em]mong
Giữ lấy ngón tay đan vào nhau, ai biết mai về sau,
anh với em còn [Am]không?

Verse 2:
Có ước muốn thân ta tan theo gió kéo bước theo anh rong [Em]chơi
Có ước muốn ngôi sao trong đêm tối rẽ lối bên anh khắp [Am]nơi
Có ước muốn anh chôn sâu những nỗi nhớ tan đi [Em]đâu
Tàn theo những giấc mơ hững hờ

ĐK:
Cần gì hơn khi đã có [Am]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Em]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Am]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Em]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn

Bridge:
[Am]Đã có anh cần gì hơn đã có em cần gì hơn
Ta [Em]đã có nhau ta cần gì hơn?
[Am]Đã có anh cần gì hơn đã có em cần gì hơn
Ta [Em]đã có nhau ta cần gì hơn?

ĐK:
Cần gì hơn khi đã có [Am]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Em]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Am]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn
Cần gì hơn khi đã có [Em]em. Cần gì hơn, babe. Cần gì hơn