Cải lương miền Tây

Sáng tác: 

Long Họ Huỳnh

Trình bày: 

Cao Sỹ Hùng


Intro:
Hò ới ơi, chiếu Cà Mau muộn màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếc này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm
(Hey, tình anh tình anh bán chiếu, tình anh tình anh bán chiếu
Tình anh tình anh bán chiếu, tình anh tình anh bán chiếu, chiếu chiếu)

Ghe chiếu Cà Mau anh đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy em bước ra chào
Ôi thương làm sao anh cầm tay em anh buông câu tỏ tình
Tình là tình tang tính, yêu anh đi em đừng có tính (tính tới tính lui)
Vì ông Tơ đã dẫn lối cho thuyền tình anh neo bến em rồi

Bằng lòng đi em anh đây trai miền tây dễ thương thật thà
Còn em là cô gái quê hiền lành chân phương
Hai đứa mình là nhất rồi em ơi mùa nước lên anh sẽ đưa thuyền mình ra khơi
Tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời

Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu
Anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cải lương
Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao
Ơi hò ơi cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta

“Hun” anh cái cho nó lên tinh thần để một ngày mới ra sức anh mần
Chiều nay anh đi giăng câu kiếm vài con cá về mình nấu ăn
Canh chua cá kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự do
Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách lá kế ao cá zậy mà dzui

* Ghe chiếu Cà Mau anh đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy
Có cô gái năm xưa đã bước ra chào

Bằng lòng đi em anh đây trai miền tây dễ thương thật thà
Còn em là cô gái quê hiền lành chân phương
Hai đứa mình là nhất rồi em ơi mùa nước lên anh sẽ đưa thuyền mình ra khơi
Tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời (hey)

Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu
Anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cải lương
Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao
Ơi hò ơi cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta

“Hun” anh cái cho nó lên tinh thần để một ngày mới ra sức anh mần
Chiều nay anh đi giăng cấu kiếm vài con cá về mình nấu ăn
Canh chua cá kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự do
Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách lá kế ao cá zậy mà dzui

Bằng lòng theo anh, anh đây trai miền tây dễ thương thật thà
Còn em là cô gái quê hiền lành chân phương
Hai đứa mình là nhất rồi em ơi mùa nước lên anh sẽ đưa thuyền mình ra khơi
Tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời

Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu
Anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cải lương
Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao
Ơi hò ơi cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta

“Hun” anh cái cho nó lên tinh thần để một ngày mới ra sức anh mần
Chiều nay anh đi giăng câu kiếm vài con cá về mình nấu ăn
Canh chua cá kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự do
Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách lá kế ao cá zậy mà dzui


Xem trên Youtube

Intro:
Hò ới ơi, chiếu Cà Mau muộn màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếc này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm
([Em] Hey, tình anh tình anh bán chiếu, tình anh tình anh bán [G] chiếu
Tình anh tình anh bán [D] chiếu, tình anh tình anh bán [Em] chiếu, chiếu chiếu)

Ghe chiếu Cà [Em] Mau anh đã cắm sào trên bờ kinh Ngã [G] Bảy em bước ra chào
[A] Ôi thương làm sao anh cầm tay [D] em anh buông câu tỏ tình
Tình là [Em] tình tang tính, yêu anh đi [G] em đừng có tính (tính tới tính lui)
Vì [A] ông Tơ đã dẫn lối cho thuyền tình [D] anh neo bến em rồi

Bằng lòng đi [Em] em anh đây trai miền tây dễ thương thật thà
Còn em là [A] cô gái quê hiền lành chân [Em] phương
Hai đứa mình là nhất rồi [G] em ơi mùa nước lên anh sẽ đưa thuyền mình [C] ra khơi
Tay nắm tay không [Bm] rời mình mãi bên [D] nhau trọn [Em] đời

[Em] Thương cái mà anh thương, [G] yêu cái mà anh yêu
[Am] Anh yêu em y như người dân miền [D] Tây mà yêu cải lương
[Em] Hai đứa về bên nhau [G] xây giấc mộng trăng sao
[Am] Ơi hò ơi cuộc đời đẹp [D] quá có ai bằng ta

“Hun” anh [Em] cái cho nó lên tinh thần để một ngày [G] mới ra sức anh mần
Chiều [Am] nay anh đi giăng câu kiếm vài con [D] cá về mình nấu ăn
Canh chua cá [Em] kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự [G] do
Chẳng cần giàu [Am] sang đâu em ơi, nhà tranh vách [D] lá kế ao cá [Bm] zậy mà [Em] dzui

* Ghe chiếu Cà Mau anh đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy
Có cô gái năm xưa đã bước ra chào

Bằng lòng đi [Em] em anh đây trai miền tây dễ thương thật thà
Còn em là [A] cô gái quê hiền lành chân [Em] phương
Hai đứa mình là nhất rồi [G] em ơi mùa nước lên anh sẽ đưa thuyền mình [C] ra khơi
Tay nắm tay không [Bm] rời mình mãi bên [D] nhau trọn [Em] đời (hey)

[Em] Thương cái mà anh thương, [G] yêu cái mà anh yêu
[Am] Anh yêu em y như người dân miền [D] Tây mà yêu cải lương
[Em] Hai đứa về bên nhau [G] xây giấc mộng trăng sao
[Am] Ơi hò ơi cuộc đời đẹp [D] quá có ai bằng ta

“Hun” anh [Em] cái cho nó lên tinh thần để một ngày [G] mới ra sức anh mần
Chiều [Am] nay anh đi giăng cấu kiếm vài con [D] cá về mình nấu ăn
Canh chua cá [Em] kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự [G] do
Chẳng cần giàu [Am] sang đâu em ơi, nhà tranh vách [D] lá kế ao cá [Bm] zậy mà [Em] dzui

Bằng lòng theo [Em] anh, anh đây trai miền tây dễ thương thật thà
Còn em là [A] cô gái quê hiền lành chân [Em] phương
Hai đứa mình là nhất rồi [G] em ơi mùa nước lên anh sẽ đưa thuyền mình [C] ra khơi
Tay nắm tay không [Bm] rời mình mãi bên [D] nhau trọn [Em] đời

[Em] Thương cái mà anh thương, [G] yêu cái mà anh yêu
[Am] Anh yêu em y như người dân miền [D] Tây mà yêu cải lương
[Em] Hai đứa về bên nhau [G] xây giấc mộng trăng sao
[Am] Ơi hò ơi cuộc đời đẹp [D] quá có ai bằng ta

“Hun” anh [Em] cái cho nó lên tinh thần để một ngày [G] mới ra sức anh mần
Chiều [Am] nay anh đi giăng câu kiếm vài con [D] cá về mình nấu ăn
Canh chua cá [Em] kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự [G] do
Chẳng cần giàu [Am] sang đâu em ơi, nhà tranh vách [D] lá kế ao cá [Bm] zậy mà [Em] dzui


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm