Brave

Trình bày: 

Sara Bareilles


You can be amazing
You can turn a phrase into a weapon or a drug
You can be the outcast
Or be the backlash of somebody’s lack of love
Or you can start speaking up
Nothing’s gonna hurt you the way that words do
And they settle ‘neath your skin
Kept on the inside and no sunlight
Sometimes a shadow wins
But I wonder what would happen if you

Say what you wanna say
And let the words fall out
Honestly I wanna see you be brave
With what you want to say
And let the words fall out
Honestly I wanna see you be brave

I just wanna see you
I just wanna see you
I just wanna see you
I wanna see you be brave

I just wanna see you
I just wanna see you
I just wanna see you
I wanna see you be brave

Everybody’s been there, everybody’s been stared down
By the enemy
Fallen for the fear and done some disappearing
Bow down to the mighty
Don’t run, stop holding your tongue
Maybe there’s a way out of the cage where you live
Maybe one of these days you can let the light in
Show me how big your brave is

Say what you wanna say
And let the words fall out
Honestly I wanna see you be brave
With what you want to say
And let the words fall out
Honestly I wanna see you be brave

Innocence, your history of silence
Won’t do you any good
Did you think it would?
Let your words be anything but empty
Why don’t you tell them the truth?

Say what you wanna say
And let the words fall out
Honestly I wanna see you be brave
With what you want to say
And let the words fall out
Honestly I wanna see you be brave

I just wanna see you
I just wanna see you
I just wanna see you
I wanna see you be brave

I just wanna see you
I just wanna see you
I just wanna see you
I wanna see you be brave

I just wanna see you
I just wanna see you
I just wanna see you
I wanna see you be brave

I just wanna see you
I just wanna see you
I just wanna see you
Lời dịch ĐĂNG HOẶC SỬA BẢN DỊCH

Bạn có thể khiến người khác ngạc nhiên
Bạn có thể dùng lời nói làm vũ khí hoặc làm thuốc
Bạn có thể là người vô gia cư
Hoặc là khoảng trống dành cho ai đó cần tình yêu
Hay bạn có thể bắt đầu lên tiếng
Sẽ chẳng có gì khiến bạn tổn thương đâu, lời nói là như vậy đó
Và tất cả đều nằm trong bạn cả rồi
Cứ tự kỉ và cuộc sống không thấy ánh sáng mặt trời
Đôi khi một chiếc bóng nhỏ nhoi lại chiến thắng đó
Nhưng tôi muốn biết sẽ ra sao nếu

Bạn nói những điều mình muốn
Và cứ để chúng tuôn ra đi
Thực lòng tôi chỉ muốn thấy bạn dũng cảm
Với những điều bạn muốn thể hiện
Và cứ để chúng tuôn ra

Thể loại:  Âu Mỹ,  Pop


Nghe thêm