Boy & Girl

Trình bày: 

Twins


I'm a boy,and you're a girl
I'm a boy,and you're a girl
I'm a boy,and you're a girl
Do you want to be my friend?
I'm a girl,and you're a boy
I'm a girl,and you're a boy
I'm a girl,and you're a boy
Yes,I want to be your friend?
La....La....La....
Yes,I always be your friend.

Thể loại:  Pop,  Âu Mỹ


Nghe thêm