Bọt Biển

Sáng tác: 

Lam Phương

Trình bày: 

Thanh Tuyền
Nghe thêm