Bông Đào Là Em

Sáng tác: 

Tống Hạo Nhiên

Trình bày: 

Nguyễn Huỳnh Như


Má em dặn là
Con gái như ngọc ngà
Dáng đi kiêu sa
Còn đôi mắt phải điệu đà

Tính em thiệt thà
Chất phác không điêu ngoa
Nếu ai thương em
Thì xin chớ có lèm bèm

Sáng sáng sáng sáng sáng
Em đi ship hàng cho bà con
Tối tối tối tối tối
Em lái siêu xe đi quanh bờ tre

Thôi thôi thôi thôi thôi
Khắp sớm khắp làng em đều can
Bông bông bông bông
Cô gái bông đào, cô gái bao đồng

Hò… Hò ới… Ới ơi… Ơi hò ơi
Chuyện nhà ai em chỉ muốn giúp cho một tay
Hò…hò ới…ới ơi…ơi hò ơi
Anh tư, anh năm, chị mười nhào vô ta lai rai

Bao nhiêu năm bôn ba em đấu tranh cho cái chuyện người ta
Thiên hạ thì gièm pha mặc kệ em cứ xông pha từng nhà
Nơi đâu đang kêu than em đây sẽ tới xóa ưu phiền lo
Dang đôi tay ta, ra là anh em một nhà (Bông đào mãi đỉnh)


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm