Bo xì bo

Sáng tác: 

DTAP

Trình bày: 

Hoàng Thùy Linh


Vòng hợp âm: xanh nhưng thấy anh vẫn cau mày
Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu may
Làm cho em cứ nghĩ suy đến hao gầy
Cũng là do tính anh hay gào do tính anh hay gào.

Từng ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào
Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao
Vậy thì thôi, bữa tối nay em khao mời
Rồi ngày mai em buông lơi, cho anh bơi luôn yah-yah.

Anh nói anh hiểu em cứ như một chuyên gia à? (yuh yuh yuh) Anh là chúa tể mà
Anh chốt đơn người anh kết hôn là em à
(Na na na) Em không chơi, em không chơi thế nhá .

Uh~ heh~
Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và mình anh thôi
Uh~ heh~
Anh nói ra toàn SGK em thường đọc rồi.

ĐK:
Trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cau mày
Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu may
Làm cho em cứ nghĩ suy đến hao gầy
Cũng là do tính anh hay gào do tính anh hay gào.

Từng ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào
Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao
Vậy thì thôi, bữa tối nay em khao mời
Rồi ngày mai em buông lơi, cho anh bơi luôn yah-yah.

Vậy thôi, BO XÌ BO, BO XÌ BO thôi
Nghỉ chơi bo xì luôn nghỉ chơiiiii
Đừng cò quay khiến em hụt hơi, đừng trèo cao hoá ra lại rơi
Đừng dừng xe trước ngay nhà em, đừng đừng tìm em mỗi khi say mèm.

Nhà đầu tư này đến từ đâu?
Đọc lệnh như thế sao mà quay đầu?
Hiểu em? Tất cả toàn là hiểu sai!
Cộng trừ cho giỏi trước khi hiểu ai ^^

Vậy thôi, BO XÌ BO, BO XÌ BO thôi
Nghỉ chơi, bo xì luôn, nghỉ chơiiii

Uh~ heh~
Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và mình anh thôi
Uh~ heh~
Anh nói ra toàn SGK em thường đọc rồi.

ĐK:
Trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cau mày
Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu may
Làm cho em cứ nghĩ suy đến hao gầy
Cũng là do tính anh hay gào do tính anh hay gào.

Từng ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào
Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao
Vậy thì thôi, bữa tối nay em khao mời
Rồi ngày mai em buông lơi, cho anh bơi bơiiiii

Trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cau mày
Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu may


Xem trên Youtube

Vòng hợp âm: [Dm] [Am] [Bb] [Gm]

ĐK:
Trời trong [Dm] xanh nhưng thấy anh vẫn cau [Am] mày
Thật lòng [Bb] em chắc có lẽ nên cầu [Gm] may
Làm cho [Dm] em cứ nghĩ suy đến hao [Am] gầy
Cũng là [Bb] do tính anh hay gào [Gm] do tính anh hay gào.

Từng ngày [Dm] qua cuộc chiến anh đang khơi [Am] mào
Hẳn là [Bb] anh thắc mắc em sẽ làm [Gm] sao
Vậy thì [Dm] thôi, bữa tối nay em khao [Am] mời
Rồi ngày [Bb] mai em buông lơi, [Gm] cho anh bơi luôn yah-yah.

[Dm] Anh nói anh hiểu em cứ như một [Am] chuyên gia à? ([Bb] yuh yuh yuh) Anh là [Gm] chúa tể mà
[Dm] Anh chốt đơn người anh kết hôn là [Am] em à
([Bb] Na na na) Em không [Gm] chơi, em không chơi thế nhá .

[Dm] Uh~ [Am] heh~
[Bb] Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và [Gm] mình anh thôi
[Dm] Uh~ [Am] heh~
[Bb] Anh nói ra toàn SGK em [Gm] thường đọc rồi.

ĐK:
Trời trong [Dm] xanh nhưng thấy anh vẫn cau [Am] mày
Thật lòng [Bb] em chắc có lẽ nên cầu [Gm] may
Làm cho [Dm] em cứ nghĩ suy đến hao [Am] gầy
Cũng là [Bb] do tính anh hay gào [Gm] do tính anh hay gào.

Từng ngày [Dm] qua cuộc chiến anh đang khơi [Am] mào
Hẳn là [Bb] anh thắc mắc em sẽ làm [Gm] sao
Vậy thì [Dm] thôi, bữa tối nay em khao [Am] mời
Rồi ngày [Bb] mai em buông lơi, [Gm] cho anh bơi luôn yah-yah.

[Dm] Vậy thôi, BO XÌ [Am] BO, BO XÌ BO thôi
[Bb] Nghỉ chơi bo xì [Gm] luôn nghỉ chơiiiii
Đừng cò [Dm] quay khiến em hụt hơi, đừng trèo [Am] cao hoá ra lại rơi
Đừng dừng [Bb] xe trước ngay nhà em, đừng đừng tìm [Gm] em mỗi khi say mèm.

[Dm] Nhà đầu tư này đến từ đâu?
[Am] Đọc lệnh như thế sao mà quay đầu?
[Bb] Hiểu em? Tất cả toàn là hiểu sai!
[Gm] Cộng trừ cho giỏi trước khi hiểu ai ^^

[Dm] Vậy thôi, BO XÌ [Am] BO, BO XÌ BO thôi
[Bb] Nghỉ chơi, bo xì [Gm] luôn, nghỉ chơiiii

[Dm] Uh~ [Am] heh~
[Bb] Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và [Gm] mình anh thôi
[Dm] Uh~ [Am] heh~
[Bb] Anh nói ra toàn SGK em [Gm] thường đọc rồi.

ĐK:
Trời trong [Dm] xanh nhưng thấy anh vẫn cau [Am] mày
Thật lòng [Bb] em chắc có lẽ nên cầu [Gm] may
Làm cho [Dm] em cứ nghĩ suy đến hao [Am] gầy
Cũng là [Bb] do tính anh hay gào [Gm] do tính anh hay gào.

Từng ngày [Dm] qua cuộc chiến anh đang khơi [Am] mào
Hẳn là [Bb] anh thắc mắc em sẽ làm [Gm] sao
Vậy thì [Dm] thôi, bữa tối nay em khao [Am] mời
Rồi ngày [Bb] mai em buông lơi, [Gm] cho anh bơi bơiiiii

Trời trong [Dm] xanh nhưng thấy anh vẫn cau [Am] mày
Thật lòng [Bb] em chắc có lẽ nên cầu [Gm] may


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm