Bèo Giạt Mây Trôi

Sáng tác: 

Dân Ca Bắc Bộ

Trình bày: 

Kiều Hưng
Nghe thêm