Be U

Trình bày: 

Ngũ Cung


Hãy cứ sống cứ sống quên âu lo là mình đi
Sống sống sống hãy sống là mình đi

Cả thế giới vui, thu trong mắt em
Nào hãy quên đi ưu tư trong tâm hông
Với tay tới giấc mơ sống với đời

Và có những khi lạc sâu trong bóng đêm
Chẳng biết nơi đâu để tìm ra con đường
Xin hãy nhớ vững tin với chính mình

Cho dù mai này không như ta vẫn mong
Chẳng cho được chi, chẳng mang cho chính ta
Thì quên đi, nào bước đi
BE U! BE U! BE U!
Hãy bước tới, bước tới qua muôn nơi đừng ngại chi
Đưa tay nối thế giới một vòng quay
Hãy cứ sống cứ sống quên âu lo là mình đi
BE U! BE U! BE U!
Cuộc sống cho ta thêm bao giấc mơ
Được bước chân đi tới bao chân trời
Hãy nắm lấy thế giới xung quanh nào

Cho dù mai này không như ta vẫn mong
Chẳng cho được chi, chẳng mang cho chính ta
Thì quên đi, nào bước đi
BE U! BE U! BE U!
Hãy bước tới, bước tới qua muôn nơi đừng ngại chi
Đưa tay nối thế giới một vòng quay
Hãy cứ sống cứ sống quên âu lo là mình đi
BE U! BE U! BE U!
Cả thế giới vui, thu trong mắt em
Nào hãy quên đi ưu tư trong tâm hông
Với tay tới giấc mơ sống với đời
(Hãy cứ sóng cứ sống là chính ta)
Cuộc sống cho ta thêm bao giấc mơ
Được bước chân trên bao con phố quen
Với tay tới giấc mơ sống với đời
Không chi cản ta bước tiến đi
BE U! BE U! BE U!
Hãy bước tới, bước tới qua muôn nơi đừng ngại chi
Đưa tay nối thế giới một vòng quay
Hãy cứ sống cứ sống quên âu lo là mình đi
BE U! BE U! BE U!

Thể loại:  Rock Việt,  Việt Nam


Nghe thêm