Băng Giá Một Con Tim

Trình bày: 

Young Bee


Trời khuya lạnh cô đơn
Nỗi nhớ con tim đớn đau thêm
Đêm nay chẵng một ai
Góc tối chĩ mình ta với ta
Từ khi ngừi ra đi
Con tim vì e đã giá băng
Làm sao anh có thễ xóa đau th* này kô thễ bên ai
Thời gian trôi càng cô đơn
Nhìn ngừơi bên ai lòng này cứ nhói đau
Cố gắng quên e nhưg trái tim a vẫn nhớ e bík bao
Làm sao qên đc e đây
Cầu nguyện bao đêm
Chĩ làm thêm uớt mi
Tại vì bóng dáng khi xưa trỡ về theo từng mỗi giấc mơ
Làm s qên e .!
Hãy nói cho a tại s e bõ đi
Làm a cô đơn
Chĩ mỗi riêg a , mìh a đag nhớ e thôy
Ngừi đag bên ai .!
Có giốg như a tìh yêu chĩ dành cho e
Cô đơn giá băng con tim ngừi có hay
Làm s qên e .!
Cố gắng qên e 1 lần chĩ thế thôy
Vì a yêu e .!
Vẫn chúc cho e cùg ai , a ỡ nơi đây
Nhìn e bên ai .!
Nuớc mắt a rơi vì e tận trog khóe mi này
Cô đơn tháng năm cô đơn và thế thôy .

Làm s qên e .!
Hãy nói cho a tại s e bõ đi
Làm a cô đơn
Chĩ mỗi riêg a , mìh a đag nhớ e thôy
Ngừi đag bên ai .!
Có giốg như a tìh yêu chĩ dành cho e
Cô đơn giá băng con tim ngừi có hay
Làm s qên e .!
Cố gắng qên e 1 lần chĩ thế thôy
Nhìn e bên ai .!
Nuớc mắt a rơi vì e tận trog khóe mi này
Cô đơn tháng năm cô đơn và thế thôy .

Thể loại:  Việt Nam,  Rap Việt


Nghe thêm