Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển

Sáng tác: 

Dương Khắc Linh

Trình bày: 

Trấn Thành & 

Thu Trang


Bà cố già khằn ahhhh mà còn hay lằng nhằng,mặt như bà chằng mà ngày đêm vẫn còn nhăng.Hỏi sao ế rụng răng,không một ai rước bà chằng.Đã đành xấu như ma,suốt ngày cứ kêu ca,đúng là con quỷ già.Còn mày nữa,con vẹt chuyên nịnh hót,suốt này lo sặp tới.Rồi sẽ có lúc bị tao giặt lông nướng lên bếp thang hồng,nướng luôn cả bộ đồ lồng.Con chim ngoan trên lò thang.Cháy nữa đi cháy nữa đi.Con chim ngu đem nướng luôn,vì cái mặt nó giống con hu

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Phim,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm