Bài Ca Thanh Niên Miền Nam Thành Đồng

Sáng tác: 

Hoàng Việt

Trình bày: 

Quang Lý


Tự hào thay thanh niên miền nam quê hương ta miền nam thành đồng.
Tự hào thay ta hiên ngang đứng đầu ngọn sóng.
Tự hào thay mang sức sống anh dũng trong tim hồng.
Ông và cha hơn trăm năm qua tranh đấu cho đời nổi dấu.
Tự hào thay thanh niên ta miền nam thành đồng.
Tự hào thay khi băng qua lửa đạn soi bóng.
Tự hào thay đường ta đi đã thấy tương lai hồng.
Ông và cha hơn 20 mươi năm xây đắp nên bằng xương máu.
Xông lên nam nữ thanh niên. Hiên ngang binh tướng lạc quan.
Tổ quốc đang cần. Ngàn năm có một lần. Giải phóng quê hương.
Tiên phong Việt Nam tiến quốc.
Chiến đấu Bắc Nam thống nhất cho dù hy sinh xương máu.
Thỏa chí anh hào. Vinh quang thay cho người thanh niên trên tuyến đầu.
Việt Nam ta khắp năm châu ngợi ca.
Gương em bé sáng ngời cùng anh Trỗi sống đời là đội ngũ đoàn ta đây rồi.
Gương em bé lẫy lừng. Lời anh Trỗi cháy bừng giục đội ngũ đoàn ta xông.


Nghe thêm