Atto Secondo, Scena V: Lieto, Lieto Cammino/VI

Trình bày: 

René Jacobs & 

Concerto VocaleThể loại:  Classical,  Hòa Tấu


Nghe thêm