Ân Cha Mẹ Như Trời Biển

Sáng tác: 

Quý Luân

Trình bày: 

Thích Pháp Như


Ân cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời
Mẹ cha ví thể đất trời
Phận làm con phải suốt đời kính tôn
Thiên kinh vạn quyển chỉ tồn
Hiếu là hạnh Phật, Thế Tôn dạy rành
Khắp trong tất cả chúng sanh
Bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật, Tiên

Công ơn cha mẹ lấy gì sánh được trời cao biển rộng mênh mong như cát sông Hằng
Mẹ sanh cha dưỡng ân đồng, nghĩa nhân con giữ ghi lòng không quên
Vu Lan thắng hội đã về kính dâng cha mẹ đóa hồng trong tim

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm