Ai Ra Xứ Huế

Sáng tác: 

Duy Khánh

Trình bày: 

Quang Lê & 

Ngọc Hạ


1. Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về núi Ngự
Ai về là về sông Hương Hương còn thương chưa cạn
Chim núi Ngự tìm bạn bay về
Người tình quê ơi người tình quê
Thương nhớ lắm chi.

2. Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về Vỹ Dạ
Ai về là về Nam Dao Dao còn cao mong đợi
Trăng Vỹ Dạ còn gợi câu thề
Người tình quê ơi người tình quê
Có nhớ xin trở về.

ĐK: À ơi à ơi !
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Thương nhau rồi thì xin kịp về mau
À ơi ơi à! Hò ơi!
Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu
Thì bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô
À ơi ơi à!

3. Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về núi Ngự
Ai về là về Vân Lâu Lâu còn sâu thương nhớ
Thuyền Bến Ngự còn đợi khách về
Người tình quê ơi người tình quê, có nhớ xin trở về.


Xem trên Youtube

1. Ai [D] ra xứ [G] Huế thì [D] ra
Ai [Bm] về là về núi Ngự
Ai [Em] về là về sông [A] Hương [D]
Nước sông [G] Hương còn thương chưa [D] cạn
Chim núi [Bm] Ngự tìm bạn bay [F#m] về
Người tình [Em] quê ơi người tình [F#m] quê
[A] Thương nhớ lắm [A7] chi.

2. Ai [D] ra xứ [G] Huế thì [D] ra
Ai [Bm] về là về Vỹ Dạ
Ai [Em] về là về Nam [A] Dao [D]
Dốc Nam [G] Dao còn cao mong [D] đợi
Trăng Vỹ [Bm] Dạ còn gợi câu [F#m] thề
Người tình [Em] quê ơi người tình [F#m] quê
Có [A7] nhớ xin trở [D] về.

ĐK: [D] À ơi à ơi !
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai [A7] nhịp
Thương nhau rồi thì xin kịp về [D] mau
[D] À ơi ơi à! Hò ơi!
Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu
Thì bạn còn thương [A] bạn chứ biết gởi sầu về nơi [D] mô
À ơi ơi [D] à!

3. Ai [D] ra xứ [G] Huế thì [D] ra
Ai [Bm] về là về núi Ngự
Ai [Em] về là về Vân [A] Lâu [D]
Bến Vân [G] Lâu còn sâu thương [D] nhớ
Thuyền Bến [Bm] Ngự còn đợi khách [F#m] về
Người tình [Em] quê ơi người tình [F#m] quê, có [A7] nhớ xin trở [D] về.Nghe thêm