Without You

Trình bày: 

The Glee Cast


Tôi không thể giành chiến thắng, tôi không thể cai trị
Tôi sẽ không bao giờ giành chiến thắng trò chơi này
Nếu không có bạn, mà bạn không

Tôi bị mất, tôi vô ích,
Tôi sẽ không bao giờ giống nhau
Nếu không có bạn, mà bạn không

Tôi sẽ không chạy, tôi sẽ không bay
Tôi sẽ không bao giờ làm cho nó bằng
Nếu không có bạn, mà bạn không

Tôi không thể nghỉ ngơi, tôi không thể chống lại
Tất cả những gì tôi cần là bạn và tôi,
Nếu không có bạn, không có .... You!

Oh oh oh
Bạn bạn
Nếu không có
Bạn bạn
Nếu không có bạn ..

Không thể xóa, vì vậy tôi sẽ có đổ lỗi

Nhưng tôi không thể chấp nhận rằng chúng tôi
mất thiện cảm
Witho ut bạn, mà không cần

Tôi không thể bỏ bây giờ, điều này không thể được quyền
Tôi không thể có một giấc ngủ đêm nay
Nếu không có bạn, mà bạn không

Tôi sẽ không tăng cao, tôi sẽ không leo lên
Nếu bạn không ở đây tôi đang tê liệt mà không có bạn, mà không cần

Tôi không thể nhìn, tôi rất mù
Mất trái tim của tôi, tôi bị mất tâm trí của tôi mà không có bạn mà không cần ... You!

Oh oh oh
Bạn bạn
Nếu không có
Bạn bạn
Nếu không có bạn ..

Tôi bị mất, tôi vô ích,
Tôi sẽ không bao giờ giống nhau
Nếu không có bạn, không có bạn, mà bạn không

Thể loại:  Pop,  Âu Mỹ


Nghe thêm