Turn It Up

Sáng tác: 

Hứa Kim Tuyền

Trình bày: 

Amee


Bidibi bidibi bidibibidiboo
Bidibi bidibi bidibi bidibi
Bidibi bidibi bidibibidiboo
Bidibi bidibi
Bi bi bi bi bi bi
Có những lúc cắn móng tay
Em thấy rất là buồn
Xung quanh em cả thế gian
Như đã không còn đưa lối
Em thôi yêu em thôi tin
Em đã thôi đợi chờ
Rồi bất ngờ người đến đây
Đã khiến lòng em như bốc cháy
Turn it up turn it up
Em lắng nghe lòng mình
Như đôi tai đã lắng nghe
Nghe những nốt nhạc vang lên
Em yêu anh muốn có anh
You make me feel like
Từng giác quan từng tế bào
Dòng máu nồng như đang bốc cháy
This is A M E E
Baby do you wanna play with me
All eyes on me
But I only want to
See you just 5-min
You light up my sky
You wake up my life
You got me feel
Like iced cold Coca-Cola
Live it up live it up
Lòng tràn đầy mê say
Turn it up turn it up
Chẳng cần phải cắn móng tay
Burn it up burn it up
Và rồi người sẽ thấy
Bidibi bidibi bidibibidiboo
Live it up live it up
Chẳng cần người phải nói
Turn it up turn it up
Lòng này đã trót yêu rồi
Burn it up burn it up
Chỉ cần mình anh thôi
Bidibi bidibi bidibibidiboo
Turn it up turn it up
Em lắng nghe lòng mình
Như đôi tai đã lắng nghe
Nghe những nốt nhạc vang lên
Em yêu anh muốn có anh
You make me feel like
Từng giác quan từng tế bào
Dòng máu nồng như đang bốc cháy
This is A M E E
Baby do you wanna play with me
All eyes on me but I only want
To see you just 5-min
You light up my sky
You wake up my life
You got me feel
Like iced cold Coca-Cola
Live it up live it up
Lòng tràn đầy mê say
Turn it up turn it up
Chẳng cần phải cắn móng tay
Burn it up burn it up
Và rồi người sẽ thấy
Bidibi bidibi bidibibidiboo
Live it up live it up
Chẳng cần người phải nói
Turn it up turn it up
Lòng này đã trót yêu rồi
Burn it up burn it up
Chỉ cần mình anh thôi
Bidibi bidibi bidibibidiboo
You got me feel like
You got me feel like
You got me feel like
You got me feel like
You got me
You got me
You got me
You got me
You you you got me
You got me feel like
Live it up live it up
Lòng tràn đầy mê say
Turn it up turn it up
Chẳng cần phải cắn móng tay
Burn it up burn it up
Và rồi người sẽ thấy
Bidibi bidibi bidibibidiboo
Live it up live it up
Chẳng cần người phải nói
Turn it up turn it up
Lòng này đã trót yêu rồi
Burn it up burn it up
Chỉ cần mình anh thôi
Bidibi bidibi bidibibidiboo
Bidibi bidibi bidibibi
Live it up
Bidibi bidibi bidibibi
Turn it up
Bidibi bidibi bidibibi
Burn it up
Bidibi bidibi bidibibidiboo


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  Pop / Dance


Nghe thêm