Trầu Cau

Sáng tác: 

Sơn Hạ

Trình bày: 

Văn Hương


Trăm năm duyên tình
Đẹp trầu cau.
Trầu mà trầu xa cau
Trầu nhớ nhớ làm sao
Cau hỡi cau xa trầu
Cau lẻ lôi buồn rầu
Tình là tình bên nhau
Tình mãi luôn gần nhau
Duyên kiếp đôi cau trầu
Duyên tình đẹp trầu cau..

Trầu là trầu thương cau
Trầu quấn quanh buồn cau
Cau thủy chung dây trầu
Cau đứng bên vườn trầu
Tình là tình cho nhau
Tình mãi luôn gần nhau
Cau lẻ lôi dây trầu
Cau buồn buồn làm sao
Trầu là trầu thương cau
Trầu ước mơ ngày sau
Cau hỡi cau thương trầu
Cau ước mơ tình đầu
Lời hẹn thề bên nhau
Tình mãi luôn gần nhau
Cau ước mơ ban đầu
Duyên nồng đừng buồn đau...
Xa cau trầu nhớ
Vắng cau trầu buồn
Trầu ơi sao thương quá
Cau ơi sao mặn mà
Duyên trầu còn
Quấn quýt bên nhau
Trầu xanh bao nhiêu lá
Tình cau thêm đậm đà.
Cau ơi! Chung tình
Cùng trầu xanh
Bên nhau đừng để
Duyên lỡ làng
Muôn đời tình hồng
Bên nhau mãi
Trăm năm duyên tình
Đẹp trầu cau.
Trầu mà trầu xa cau
Trầu nhớ nhớ làm sao
Cau hỡi cau xa trầu
Cau lẻ lôi buồn rầu
Tình là tình bên nhau
Tình mãi luôn gần nhau
Duyên kiếp đôi cau trầu
Duyên tình đẹp trầu cau..

Xa cau trầu nhớ
Vắng cau trầu buồn
Trầu ơi sao thương quá
Cau ơi sao mặn mà
Duyên trầu còn
Quấn quýt bên nhau
Trầu xanh bao nhiêu lá
Tình cau thêm đậm đà.
Cau ơi! Chung tình
Cùng trầu xanh
Bên nhau đừng để
Duyên lỡ làng
Muôn đời tình hồng
Bên nhau mãi
Trăm năm duyên tình
Đẹp trầu cau.
Trầu mà trầu xa cau
Trầu nhớ nhớ làm sao
Cau hỡi cau xa trầu
Cau lẻ lôi buồn rầu
Tình là tình bên nhau
Tình mãi luôn gần nhau
Duyên kiếp đôi cau trầu
Duyên tình đẹp trầu cau..

Tình là tình bên nhau
Tình mãi luôn gần nhau
Duyên kiếp đôi cau trầu
Duyên tình đẹp làm sao

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm