Tornado

Trình bày: 

Garbage


Come on Shirl... [x7]
Come on...

Come on Shirl...
Come on...

Come on Shirl... [x2]
You got a thing that thing gets me on fire [x4]

Come on Shirl... [x6]
You got a thing that thing gets me on fire

Come on...
Come on Shirl...
(You got a thing that thing gets me on fire) [x3]

Thể loại:  Âu Mỹ,  Rock


Nghe thêm