Tình Sau Cơn Bão (Après l'orage)

Trình bày: 

Ngọc Lan


 1. Bão tố rồi cũng qua mau
Tình yêu vẫn dâng đầy trong nhau
Tựa chiếc thuyền lắc lay
Khi vượt thoát qua cơn cuồng say.

2. Bão tố rồi cũng qua đi
Tình chợt nồng tình say trong mắt
Đã cho ta những ngày
Một bầu trời ngát màu xanh.

ĐK:
Bên nhau mình chung tiếng ca
Bên nhau mình đi rất xa
Bao ân tình tựa là đại đương
Ngọt tình yêu. nhau nào ta hát ca
Bên nhau tình ta thiết tha
Những ân tình tuyệt vời
Hạnh phúc nào nguôi.


Xem trên Youtube

 1. Bão tố rồi [Em] cũng qua mau
Tình yêu vẫn dâng đầy [Am] trong nhau
Tựa chiếc thuyền [D] lắc lay
Khi vượt thoát qua cơn cuồng [B7] say.

2. Bão tố rồi [Em] cũng qua đi
Tình chợt nồng tình [Am] say trong mắt
Đã cho ta [Em] những ngày
Một bầu [B7] trời ngát màu [Em] xanh.

ĐK:
Bên [Am] nhau mình chung tiếng ca
Bên [Em] nhau mình đi rất xa
Bao [B7] ân tình tựa là đại đương
Ngọt tình [Em] yêu. [E7]

Bên [Am] nhau nào ta hát ca
Bên [Em] nhau tình ta thiết tha
Những [B7] ân tình tuyệt vời
Hạnh phúc nào [Em] nguôi.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm