Tình Đời Tay Trắng

Trình bày: 

Dương Thiện Lâm


Biết em sang giàu còn anh trắng tay
Đâu dám trèo cao tỏ bày cùng nàng
Dẫu em tỏ ra thương mến
Dẫu mình đi về chung lối
Em giang đầu anh cuối sông Tương.

Biết em không màng giàu sang gấm hoa
Nhưng áo mặc sao khỏi đầu được nàng
Có ai mẹ cha không muốn
Gả chồng con mình mai sau
Ai không tìm rể quý cao sang.

Đêm đêm chẳng ngủ được yên
Thao thức trở trăn gác lạnh một mình
Thâu canh tiếng gà xao xác
Em trong gấm lụa êm ấm
Chỉ riêng mình anh giá lạnh thôi.

Ước mong sau này công danh rõ ràng
Thưa với mẹ cha đến dạm hỏi nàng
Giá mong trời cao thương xót
Để chuyện sau này đôi lứa
Không muôn đời chia cách sông Tương.

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm