Tâm Về Chánh Đạo

Sáng tác: 

Trương Phi Hùng

Trình bày: 

Huỳnh Thanh Vinh


Nam mô Mẹ Quan Thế Âm
Nam mô Mẹ Quan Thế Âm
Nam mô Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát

Đêm nay chấp tay nguyện cầu, con quỳ lạy Quan Thế Âm
Người hãy cho con niềm tin yêu cuộc sống
Biết xót xa lỗi lầm để đời con có ngày mai
Người hãy cho con chén cơm no lòng
Tâm về chánh đạo để con nên người

Nam mô Mẹ Quan Thế Âm
Nam mô ơn mẹ thành tâm
Nam mô xin cứu giúp đời con
Con nguyện xin giữ đức tâm dâng đời

Nam mô xin ban phép tình duyên
Nam mô mong gia đình đoàn viên
Nam mô xin cứu khổ muôn dân
Đức tin kính mẹ ngàn đời con khắc ghi.

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm