Nghiệp tán duyên tàn

Sáng tác: 

Nhạc Hoa Lời Việt

Trình bày: 

Thích Nhuận Thanh


Đời gió thoảng phù du lá vàng rơi,
Mãi được thua hết một đời
Người bước đến vội đi duyên nghiệp vương,
Bước đời trôi ta lạc đường

Đời hư ảo lợi danh đua tranh,
Nấm mồ xanh ai trang giành
Vòng sinh tử biệt ly ai ngờ đâu,
Đời nay ai biết kiếp sau gặp nhau?

Người tay trắng kẻ cao sang quyền quí
Một vuông đất hố sâu chung nẻo về
Đời mê mãi vì ngã ta chìm sâu
Trọn kiếp sầu ta sẽ về đâu?

Nghiệp tán duyên tàn dẫu quyền quý bạc vàng
Chẳng thể nào giữ lại được thời gian
Nghiệp tán duyên tàn nghèo khó hay cơ hàn
Chung kiếp người bể dâu trăm năm lầm than


Xem trên Youtube

Intro:
[Am][Am]-[Am][C]-[Am][F]-[Dm][E7]

[Am] Đời gió thoảng phù [Em] du lá vàng rơi,
[Am] Mãi được [Em] thua hết một [Am] đời
[Dm] Người bước đến vội [F] đi duyên nghiệp vương,
[F] Bước đời [G] trôi ta lạc [Am] đường

[Am] Đời hư ảo lợi [Em] danh đua tranh,
[Am] Nấm mồ [Em] xanh ai trang [Am] giành
[Dm] Vòng sinh tử biệt [F] ly ai ngờ đâu,
Đời nay [Am] ai biết [Em] kiếp sau gặp [Am] nhau?

Người tay [F] trắng kẻ cao [Em] sang quyền [Am] quí
Một vuông [Dm] đất hố sâu [G] chung nẻo [C] về
Đời mê [F] mãi vì ngã [Em] ta chìm [Am] sâu
Trọn kiếp [Dm] sầu ta sẽ về [E7] đâu?

Nghiệp [Am] tán duyên tàn dẫu quyền [Em] quý bạc vàng
Chẳng thể [Dm] nào giữ [Em] lại được thời [Am] gian
Nghiệp [Am] tán duyên [Em] tàn nghèo [F] khó hay cơ [G] hàn
Chung kiếp [Dm] người bể [Em] dâu trăm năm lầm [Am] than


Thể loại:  Việt Nam


Nghe thêm