Nghèo

Sáng tác: 

Trần Quý

Trình bày: 

Đan Nguyên


Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo.
Luôn đi bên tôi như người tình thân thiết.
Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè.

Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo.
Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp.
Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết.
Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe.

Xưa nay nếu nghèo là túng thiếu
Sợ đời nhiều gieo neo làm sao cũng vẫn nghèo.
Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi
Luôn luôn hé môi cười luôn luôn vẫn yêu đời..

Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo.
Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến.
Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi.


Xem trên Youtube

Khi tôi sinh [Bm] ra mang được [Em] ngay tiếng con nhà [Bm] nghèo
Qua bao nhiêu [G] năm không đổi [A] thay lớn lên còn [D] nghèo.
Luôn đi bên [F#] tôi như người tình thân thiết.
Công danh trong [F#] tay như cát bụi trên phố [F#] hè.

Tôi chưa yêu [Bm] ai hay chẳng [Em] ai thích yêu người [Bm] nghèo.
Tôi không say [G] mê hay tại [A] tôi thiếu sang mặc [D] đẹp.
Tôi khôn tôi [F#] ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết.
Ngay khi trong [F#] tay không có tiền bảo ai [Bm] nghe.

Xưa [A] nay nếu nghèo là túng [Bm] thiếu
Sợ đời nhiều gieo [Em] neo làm [A] sao cũng vẫn [D] nghèo.
Nghèo [Bm] nhưng luôn luôn vẫn vui [A] tươi
Luôn luôn hé môi [G] cười luôn luôn vẫn yêu [F#] đời..

Khi tôi sinh [Bm] ra mang được [Em] ngay tiếng con nhà [Bm] nghèo
Qua bao nhiêu [G] năm không đổi [A] thay lớn lên còn [D] nghèo.
Đêm đêm đôi [F#] mi mong giấc ngủ mời không đến.
Tương lai đi [F#] xa tôi mến nghèo nghèo thương [Bm] tôi.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm