Never Say Never

Trình bày: 

Armin Van Buuren


Ở lại với tôi
Sẽ không đợi cho tôi
Chăm sóc cho tôi
Và đừng bao giờ nói không bao giờ

yêu
Bạn đang ở trong thịt và xương của tôi
Bao giờ bạn đi tôi nhà ở đâu
Tôi sẽ làm theo bạn

Bạn đang ở trong đầu của tôi
Trong trái tim tôi
Trong tâm hồn tôi
Giống như không khí tôi thở

Bạn đang ở trong đầu của tôi
Trong trái tim tôi
Trong tâm hồn tôi
Giống như không khí tôi thở

Có bạn đang cần yêu thích của tôi

Tôi sẽ làm theo bạn
Tôi sẽ làm theo bạn

Khi tất cả mọi thứ dường như mất đi
Tôi đang mắc kẹt và rơi xuống
Bạn sẽ hướng dẫn tôi về nhà
Vì vậy, hứa với tôi

Bạn sẽ ở lại với tôi
Sẽ không đợi cho tôi
Chăm sóc cho tôi
Và đừng bao giờ nói không bao giờ

Không bao giờ nói không bao giờ một lần nữa
Không bao giờ nói không bao giờ một lần nữa...


Nghe thêm