Never Let You Go

Trình bày: 

Rudimental & 

Foy Vance


[Pre-Chorus]
You never gotta be that lonely
You never gotta get that alone
All you gotta do is call me
And I will never let you go
You never gotta be that lonely
You never gotta get that alone
All you gotta do is call me
And I will never let you go

[Chorus]
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go, never let you go

[Chorus]
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go, never let you go

[Pre-Chorus]
You never gotta be that lonely
You never gotta get that alone
All you gotta do is call me
And I will never let you go
You never gotta be that lonely
You never gotta get that alone
All you gotta do is call me
And I will never let you go

[Chorus]
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go, never let you go

[Chorus]
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go, never let you go

[Bridge]
You call me
And I'll never let you go
You call me
You call me

[Chorus]
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go
I will never let you go, never let you go

[Outro]
Never let you go
Never let you go
Never let you go
Never let you go

Thể loại:  Âu Mỹ,  Electronic / Dance


Nghe thêm