Nắng Ấm Quê Hương

Sáng tác: 

Vĩnh An

Trình bày: 

Trọng Tấn & 

Thu Hiền


Anh đến quê em một chiều nắng ấm
Khúc hát quê hương ru dài theo sóng
Thái Bình ơi Thái Bình
Ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ
Mà trong nắng trong mưa, Lúa vẫn lên xanh tốt
Mà trong bom trong đạn, đất vẫn cứ sinh sôi
Thái Binh ơi, sao mà yêu đến thế

Anh yêu em Diêm Điền rừng phi lao gió hát
Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu
Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu
Đưa em về đồng cói, anh thương em anh nói

Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà
Mời thầy mẹ sang chơi, để em thưa, để anh thưa
Cho em về quê mình, cùng làm lúa, cùng làm đay
Cùng dệt cói, cùng đan mây

Tay anh chạm vàng, tay em trổ bạc
Làm giàu cho quê hương
Hỡi người em gái mà anh yêu thương
Thái Bình ta đó, mà em yêu thương

Miền quê đó Thái Bình để lòng ta yêu thương


Xem trên Youtube

Anh đến quê [Em] em một chiều nắng [C] ấm
Khúc hát quê [Am] hương ru dài theo [G] sóng
Thái Bình ơi Thái [C] Bình
Ai [Em] đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao [Am] giờ
Mà trong nắng trong [D] mưa, Lúa vẫn lên xanh [G] tốt
Mà [Am] trong bom trong [Em] đạn, đất vẫn cứ sinh [G] sôi
Thái Binh [B7] ơi, sao mà yêu đến [C] thế

Anh yêu em Diêm [Am] Điền rừng phi lao gió [G] hát
Anh đi tắm [Em] mát về [D] bãi biển Đồng [B7] Châu
Anh qua con sông [G] sâu, sông [Am] sâu đã bắc [Em] cầu
Đưa em về đồng [C] cói, anh [D] thương em anh [B7] nói

Em dệt đôi chiếu [G] hoa cho [Am] anh trải giữa [Em] nhà
Mời thầy mẹ sang [D] chơi, để em [B7] thưa, để anh [Em] thưa
Cho em về quê [Em] mình, cùng làm [D] lúa, cùng làm [G] đay
Cùng dệt [Am] cói, cùng đan [G] mây

Tay anh chạm [Em] vàng, [D] tay em trổ [B7] bạc
Làm giàu cho quê [D] hương
Hỡi người em [B7] gái mà anh yêu [Em] thương
Thái Bình ta [B7] đó, mà em yêu [Em] thương

Miền [D] quê đó Thái [B7] Bình để lòng ta yêu [Em] thươngNghe thêm