LUV3

Trình bày: 

Phạm Văn Phương


看完爱情电影
你说恋爱吧
我也被你感染
不过一个星期
你说分手吧
我想也只能这样
#LUV LUV LUV
不管长短
只要彼此的感觉
当时情投意合
LUV LUV LUV
WHAT CAN I SAY
只要相处的感觉
你我都快乐
(你和我都很快乐)#
在寂寞的夜里
你说恋爱吧
我也需要依赖
再找不到话题
你说分手吧
我也觉得没意义

Thể loại:  Hoa Ngữ,  Singapore


Nghe thêm